Cirkevná základná umelecká škola

Pedagogický zbor

 

Hudobný odbor

Bc. Eva Ticháková, DiS. art. – klavír, chrámová hudba, korepetície – riaditeľka školy

Mgr. Marta Látková, DiS. art. – klavír, keyboard – zástupkyňa riaditeľky školy
PhDr. František Mihály, DiS. art. – dychové nástroje, HN – vedúci MZ

Mgr. Adrián Balog, DiS. art. – husle

Jozef Botoš, DiS. art. – bicie nástroje

Katarína Botošová, DiS. art. – spev, zborový spev

Zoltán Kelemen, DiS. art. – klavír, keyboard, akordeón

Mgr. Terézia Kelementová, DiS. art. – klavír, HN, zborový spev, EP Breznička

Mgr. Želmíra Krnáčová, DiS. art. – spev, zborový spev – materská dovolenka

Mgr. Mária Mizeráková – hra na klavíri, hudobná náuka

Otto Nagy – gitara, el. gitara, kapela 

PaedDr. Kristína Nosková – klavír, EP Divín
Mária Šufliarska, DiS. art. – klavír

 

Výtvarný odbor

Mgr. Eva Kurucová
Mgr. Eva Dvorská

Literárno – dramatický odbor

Mgr. art. Katarína Smaczna – Feješová

 

Duchovné vedenie školy

Mgr. Ing. Peter Manko