Cirkevná základná umelecká škola

Kontakt

Adresa: Cirkevná základná umelecká škola, T. G. Masaryka 9, 98401 Lučenec
IČO: 423 10 601
DIČ: 2023952216 
Email: cirkevnaumelecka@gmail.com

Bc. Eva Ticháková, DiS.art – poverená riadením školy
mobil:
0917 527 468