Oznam o prerušení skupinového vyučovania

Vážení rodičia! Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020, vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní …

Informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci!   Prázdninový čas sa skončil a my všetci sa tešíme, že sa opäť stretneme v našej škole.  Vzhľadom na ešte stále pretrvávajúcu situáciu s COVID 19 a aktuálne opatrenia, školský rok 2020/2021 začneme 2. septembra bez svätej omše a oficiálneho, spoločného zahájenia. Žiaci budú v období 2.-4.9.2020 kontaktovať svojich vyučujúcich a individuálne si …

Hľadáme posilu

Do nášho kolektívu hľadáme posilu v podobe kolegu- učiteľa hry na klavír. Požadujeme pedagogické vzdelanie, pozitívny prístup k k deťom, organizačné a komunikačné zručnosti, flexibilitu a ochotu vzdelávať sa a pracovať na ďalšom sebarozvoji. Každá forma kreativity je vítaná. Vzdelanie V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch …

Budeme tancovať!

Od septembra 2020 otvárame na našej škole nový odbor- folklórny tanec. Ak máte záujem o toto štúdium, kontaktujte nás ohľadom prihlášok na t.č. 0917 527 468 alebo na adrese cirkevnaumelecka@gmail.com. Tešíme sa na Vás!

Organizácia vyučovania od 15.06.2020

Na základe  Rozhodnutia ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času s účinnosťou od 15.6.2020 Vám s radosťou oznamujeme, že zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava rozhodol o otvorení Cirkevnej základnej umeleckej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti k 15. júnu 2020.  Škola opätovne …

Dôležitý oznam!

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci v súvislosti s Rozhodnutím ministra školstva o obnovení školského vyučovania zo dňa 28.05.2020 oznamuje, že po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých okolností a možností, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava ako zriaďovateľ rozhodla, že Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci zostáva naďalej …

Naša ZUŠ-ka hľadá logo!

Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci, T. G. Masaryka 9, vyhlasuje ŠKOLSKÚ VÝTVARNÚ SÚŤAŽ    „LOGO ŠKOLY CZUŠ“     Čo je logo? Logo je značka, grafický symbol firmy, podniku, organizácie, inštitúcie, školy, ktorý je prevažne tvorený grafickými technikami od maľby až po počítačové spracovanie.   Kto sa môže do …

Oznam pre budúcich umelcov

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej umeleckej školy oznamuje všetkým záujemcov o štúdium v školskom roku 2020/2021, že prihlášku do základnej umeleckej školy si môžu stiahnuť na stránke školy v sekcii Dokumenty. Následne prosíme, aby ju do 15. júna 2020 poštou alebo elektronicky doručili na adresu školy. Prijímacie skúšky sa uskutočnia od 24.08. …

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

 Vážení rodičia! Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. …