Kategória: <span>Nezaradené</span>

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci oznamuje, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje žiakom v dňoch 22. a 23.06.2023 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie …

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) Vám oznamujeme, že riaditeľka Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci udeľuje žiakom školy dňa 22. 12. 2022(štvrtok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách 09.01.2023.

CZUŠ úspešná na Detskej improlige!

  Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravilo obľúbenú súťaž pre žiakov LDO a žiakov divadelných krúžkov: Detskú improligu. Veľkí, ale aj mladší žiaci a žiačky našej CZUŠ, odbor LDO nemohli na improlige chýbať! Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a aj keď neplánovane, improvizáciu si chceli vyskúšať aj mladšie dievčatá. S …

Literárny Lučenec

Novohradská knižnica v Lučenci už po XV. krát ocenila v celoslovenskej súťaži Literárny Lučenec svojich víťazov. Do súťaže sa v 3 vekových kategóriách zapojilo 120 amatérskych autorov, ktorí vytvorili spolu 256 literárnych prác. A medzi ocenenými boli aj úspešné práce dvoch žiačok CZUŠ v odbore LDO.   “ Alica Bartková: …

…a Slovo bolo u Boha….

22. novembra 2022 sa žiačky našej CZUŠ Alicka a Dorotka Bartkové zúčastnili súťaže v prednese  “… a slovo bolo u Boha”. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Združenie katolíckych škôl Slovenska. Súťaž má dve časti, recitačnú a výtvarnú. Obe naše žiačky sa zapojili do recitačnej časti.   “A tak sme v …

Koncert a sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Cecílie

22. november už tradične patrí sviatku svätej Cecílie. Naša CZUŠ si aj tento rok vzácny sviatok Patrónky všetkých hudobníkov, hudby a obzvlášť cirkevnej hudby, pripomenula v spolupráci s Farnosťou Lučenec – Rúbanisko v Kostole Krista Kráľa na Rúbanisku.    Svätá Cecília žila v 3.storočí nášho letopočtu a pochádzala z poprednej …

Našim drahým starkým

Máme pre vás básničku, ozaj iba maličkú, A my sme vám starkí milí, krátky program pripravili. Pretože vás radi máme, spoločne vám zaspievame. To boli úvodné slová programu pripraveného pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V živote človeka sú okamihy, keď si viac ako inokedy uvedomujeme, čo znamenajú roky i …