Zahájenie školského roka  a zápis do jednotlivých ročníkov 2022/2023

Zahájenie školského roka a zápis do jednotlivých ročníkov 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!

Veríme, že ste si užili krásne leto a oddýchnutí a plní zážitkov sa už tešíte na nový školský rok.
 
Zápis CZUŠ do jednotlivých ročníkov na štúdium v školskom roku 2022/2023 bude prebiehať v termínoch:
– 05.09. v čase od 10.00 do 13.00 – v hudobnom a výtvarnom odbore,
– 06.09.- 07.09. v čase od 13.00 do 17.00 – v hudobnom a výtvarnom odbore.
 
Žiaci literárno-dramatického odboru sa s pani učiteľkou stretnú na zápise v stredu 07.09. v čase od 14.00 do 17.00.
 
Informácie pre novoprijatých žiakov Vám poskytneme v riaditeľni a na t. č. 0917 527 468.
 
K nástupu na prezenčné vyučovanie je potrebné priniesť Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.
 
Tešíme sa na Vás!