Návrat do školy po vianočných prázdninách

Návrat do školy po vianočných prázdninách

Vážení rodičia!

Na základe platných rozhodnutí Vám s radosťou oznamujeme, že po vianočných prázdninách dňom 10. januára 2022 opätovne spúšťame prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch. Podmienkou pre účasť na vyučovaní je vyplnené Potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka.
Ministerstvo školstva zároveň dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na pravidelné testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa Školského semafora.

Tešíme sa na spoločné stretnutia v Novom roku 2022! Nech je pre nás všetkých plný božích milostí, krásnych melódií, radosti a najmä zdravia, nech sa v našej škole môžeme osobne stretávať čo najdlhšie!

https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

Vyhlásenie o bezpríznakovosti tabuľka