Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov