Oznam o prerušení skupinového vyučovania

Oznam o prerušení skupinového vyučovania

Vážení rodičia!

Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020, vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  zo dňa 11.októbra 2020 s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania Vám oznamujeme, že 

Cirkevná základná umelecká škola dňom 12.10.2020  mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie

vo výtvarnom, literárno-dramatickom, tanečnom a hudobnom( hudobná náuka, zborový spev) odbore. 

 

Výučba  týchto predmetov bude prebiehať dištančne, o konkrétnych formách budete informovaní triednymi učiteľmi a na stránkach školy.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *