Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

 Vážení rodičia!
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.
Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

Na základe tohto usmernenia, bude aj na našej škole vyučovanie prebiehať výlučne dištančnou formou.

Učitelia jednotlivých predmetov budú individuálne kontaktovať svojich žiakov a dohodnú si s nimi konkrétny spôsob výučby. Ďalšie informácie získate v záložke Vzdelávanie na diaľku, či na FB Cirkevnej základnej umeleckej školy.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu a veríme, že túto situáciu spoločne zvládneme a čoskoro sa opäť stretneme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *