Cirkevná základná umelecká škola

Návrat do školy po vianočných prázdninách

Vážení rodičia! Na základe platných rozhodnutí Vám s radosťou oznamujeme, že po vianočných prázdninách dňom 10. januára 2022 opätovne spúšťame prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch. Podmienkou pre účasť na vyučovaní je vyplnené Potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka. Ministerstvo školstva zároveň dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na pravidelné testovanie žiakov, ako …

Oznam pre rodičov – prerušenie prezenčného vzdelávania

Vážení rodičia! Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 25.11.2021 Vám oznamujeme, že Cirkevná základná umelecká škola dňom 29.11.2021 prerušuje prezenčné vyučovanie vo všetkých svojich odboroch. Konkrétne informácie o dištančnom vyučovaní Vám poskytnú Vaši triedni učitelia. Rozhodnutie ministra z 25.11.2021

Svätá omša k sv. Cecílii – patrónke hudobníkov

Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci sa sviatok sv. Cecílie – patrónky hudobníkov rozhodla osláviť svätou omšou dňa 22. 11. 2021 v rímskokatolíckom kostole Krista Kráľa na Rúbanisku. „Hudba povznáša ducha“ či „Kto pekne spieva dvakrát sa modlí“ – týmito myšlienkami sme sa riadili aj my. Organový sprievod sv. omše zabezpečovala Eva …

Práce žiakov výtvarného odboru CZUŠ obohatili publikáciu o lučenskom basketbale

V júni 2021 vyšla zásluhou Mestského úradu v Lučenci publikácia Basketbal v meste Lučenec – Z histórie basketbalu 1929-2020. Hlavným autorom knihy je Karol Kadlubek, konzultantom PhDr. Jozef Drenko. Na 164 stranách sa čitateľ v knihe dozvie množstvo informácií o histórii i súčasnosti basketbalu v Lučenci a môže sa oboznámiť …

Medzinárodný deň hudby

Je vedecky dokázané, že hudba lieči, prináša radosť, uvoľnenie i umelecký zážitok. 1. október je od roku 1974 vyhlásený za MEDZINÁRODNÝ DEŇ HUDBY. 🎶🎵🎹 Cieľom je propagovať a lepšie poznať hudobné umenie, podporovať mier a priateľstvo medzi národmi a vzájomné estetické hodnoty. Aj naši žiaci z CZUŠ pod vedením Terky …

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia! Na základe COVID automatu, Školského semaforu a zaradenia okresu Lučenec do III. stupňa varovania (tzv. čierneho okresu), Vám oznamujeme, že vyučovanie skupinových odborov ( VO, LDO) a skupinových predmetov (hudobná náuka, zborový spev, komorná hra) bude od 01. 11. 2021 prebiehať dištančnou formou.  Vyučovanie individuálnych nástrojov a predmetov …

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s §5 ods. …

Regionálne prehliadky Pódium mladých umelcov a Paleta mladých umelcov v roku 2021

Je peknou tradíciou, že základné umelecké školy z regiónov Novohrad, Malohont, Gemer a Horehronie pravidelne organizujú umeleckú prehliadku s názvom Pódium mladých umelcov. Keďže nás ale situácia s epidémiou na čas donútila vzdať sa takýchto podujatí, našli sme riešenie vo forme spoločného online videokoncertu. Je pekným dôkazom toho, že hoci …

Prijímacie skúšky a zápis na školský rok 2021/2022

Cirkevná základná umelecká škola oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v školskom roku 2021/ 2022, že zápis v odboroch: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný sa uskutoční 15. a 16. júna 2021 osobne v priestoroch školy, alebo online formou na web stránke školy. Stačí, ak vyplníte formulár na prihlásenie a my Vás …

Obnovenie prezenčného vyučovania vo všetkých odboroch

    S radosťou  oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, že na základe zaradenia okresu Lučenec do I. stupňa varovania Covid automatu pre školy a školské zariadenia, dňom 10.05.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých (už aj skupinových) odboroch a predmetoch. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti. …