Dokumenty školy

Žiadosť o prerušenie štúdia

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole

Plán práce výchovno-vzdelávacej činnosti na rok 2019-2020

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019

Školský poriadok

Organizačný poriadok 2017

Plán práce výchovno vzdelávacej činnosti 2017/2018

Správa o hospodárení 2017

Výška školného 2017/18

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2016/2017

Vzdelávacie štandardy ZUŠ

Zriaďovacia listina

Sprava o hospodárení za kal.rok 2016

Plán prace výchovno-vzdelávacej činnosti 2016/2017

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2015/2016

Plán prace výchovno-vzdelávacej činnosti na šk.rok 2015/2016

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2014/2015

Škvp 2014/2015

Plán prace výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015

Sprava o hospodárení 2014

Sprava o výchovno vzdelávacej činnosti za šk.rok 2013/2014

Plán prace výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/14

Škvp 2013

Sprava výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2012/2013