Cirkevná základná umelecká škola

Vzdelávanie na diaľku

Na tejto stránke sme pre vás pripravili úlohy, tipy a inšpirácie, ktoré môžete využiť v tomto čase, kedy sa nemôžeme spolu stretávať v našej škole. Veríme, že vám spríjemnia chvíle karantény. Tiež tu nájdete úlohy z HN a VO, ktoré budeme priebežne aktualizovať. 

 

Úlohy z HN ( p. uč. Ticháková):

(po kliknutí je potrebné opäť kliknúť na názov súboru a on sa následne stiahne)

HN online 1. ročník 31.3.

HN online 2. ročník 31.3.

HN online 3.ročník 31.3.2020

HN online 4.ročník 31.03.2020

 

HN 1.ročník 7.4.2020

HN 2. ročník 7.4.2020

HN 3.ročník 7.4.2020

HN 4. ročník 7.4.2020

 

HN 1.ročník 21.4.2020

HN 2. ročník 21.4.2020

HN 3.ročník 21.4.2020

HN 4.ročník 21.04.2020

 

HN 1. ročník 28.4.2020

HN 2. ročník 28.04.2020

HN 3.ročník 28.4.2020

HN 4.ročník 28.04.2020

 

HN 1. ročník 05.05.2020

HN 2. ročník 05.05.2020

HN 3. ročník 05.05.2020

HN 4.ročník 05.05.2020

 

HN 1. ročník 12.05.2020

 HN 2. ročník 12.05.2020

HN 3.ročník 12.05.2020

HN 4. ročník 12.05.2020

 

HN 1. ročník 19.05.2020

HN 2. ročník 19.05.2020

HN 3. ročník 19.05.2020

HN 4. ročník 19.05.2020

 

HN 1.ročník 02.06.2020

HN 2. ročník 02.06.2020

HN 3. ročník 02.06.2020

HN 4. ročník 02.06.2020

 

 

 

 

Úlohy z HN ( p.uč. Mihály) :

(po kliknutí je potrebné opäť kliknúť na názov súboru a on sa následne stiahne)

Odporúčané počúvanie hudobných ukážok pre žiakov HN 5.- 6.-7. roč. a SŠŠ 1.-2.-3. roč. počas pandémie koronavírusu

 

HN v týždni 6.-10. 4. 2020 utorok 5.,6.,7. ročník

HN v týždni 6.-24. 4. 2020 – streda SŠŠ

HN v týždni 6.-24. 4. 2020 – štvrtok 1.a 2.ročník SŠŠ

HN v týždni 13.-17. 4. 2020 – utorok 5.,6.,7.ročník

HN v týždni 20.-24. 4. 2020 – utorok 5.,6.,7. ročník

 

HN v týždni 27. 4. – 1. 5. 2020 – utorok

HN v týždni 27. 4. – 1. 5. 2020 – streda, štvrtok

 

HN v týždni 4.-8. 5. 2020 – streda, štvrtok

HN v týždni 4.-8. 5. 2020 – utorok

 

HN v týždni 11. – 15. 5. 2020 – streda, štvrtok

HN v týždni 11.- 15. 5. 2020 – utorok

 

HN v týždni 18.-22. 5. 2020 – streda, štvrtok

HN v týždni 18.-22. 5. 2020 – utorok

 

HN v týždni 1.-5. 6. 2020 – streda, štvrtok

HN v týždni 1.-5. 6. 2020 – utorok

 

 

Materiály k zadaným úlohám (p.uč. Mihály):

Variačná forma

W. A. Mozart

Džez

Franz Schubert

J. S. Bach

P. I. Čajkovskij

Prednesové a výrazové označenia

Rozdelenie hudobných nástrojov

Rytmus, metrum, synkopa, predtaktie

Stupnice A-dur, fis-mol

Technické značky v notovom zápise

 

Country & western music

Dynamika, dynamické značky

Nástrojové zoskupenia

Robert Schumann

Stupnice E-dur, cis-mol

 

L. V. Beethoven

Bedřich Smetana

Felix Mendelssohn-Bartholdy

G. F. Händel

Transpozícia melódie

 

Prehľad stupníc do 4 krížikov a 4 béčok

Šansón

Akordické značky

Franz Liszt

Melodické ozdoby

 

Antonín Dvořák

Hudobné formy – motív, téma

Rondová forma

Stupnice Es-dur, c-mol

Zvláštne stupnice

 

Stupnice As-dur, f-mol

Technické značky v notovom zápise

Rock and roll

Sonátová forma

 

Úlohy z VO:

(po kliknutí je potrebné opäť kliknúť na názov súboru a on sa následne stiahne)

VO Úloha pre najmenších 1

VO Úloha pre kreatívne dušičky 2

uloha z VO 3

uloha z VO 4

 

farebná koláž

Mladí a starí spoločne – úloha pre 4.5. – 7 ročník

portrét hlavy – 10 rád II.stupe a ŠPD

 

Hudobné a výtvarné hry, tipy a inšpirácie:

 

 

pexeso huslový klúč

 

Rytmus, hudobná matematika

zdroj: pinterest

 

Výtvarné inšpirácie:

www.webumenia.sk

aplikácia  Arts & Culture

 

Niečo na počúvanie:

https://stream.filharmonia.sk/

 

 

 

 

 

Ako zahrať: