Cirkevná základná umelecká škola

Pedagogický zbor

 

Hudobný odbor

Bc. Eva Ticháková, DiS. art. – klavír, chrámová hudba, HN
Mgr. Marta Látková, DiS. art. – klavír, keyboard
PhDr. František Mihály, DiS. art. – dychové nástroje, HN

Katarína Acélová, DiS. art. – klavír

Mgr. Adrián Balog, DiS. art. – husle

Jozef Botoš, DiS. art. – bicie nástroje

Zoltán Kelemen, DiS. art. – klavír, keyboar, akordeón

Mgr. Terézia Kelementová, DiS. art. – klavír, HN, zborový spev, EP Breznička

Mgr. Želmíra Krnáčová, DiS. art. – spev, zborový spev
Otto Nagy – gitara, el. gitara, kapela

Noémi Nagyová – husle

Bc. Kristína Nosková – klavír, EP Divín
Mária Šufliarska, DiS. art. – klavír
Mgr. Mária Vlasatá – klavír, chrámová hudba, spev, zborový spev

 

Výtvarný odbor

Mgr.Eva Kurucová
Mgr.Eva Dvorská

Literárno – dramatický odbor

Mgr. Terézia Kelementová, DiS. art.
Mgr. Želmíra Krnáčová, DiS. art. 

 

Tanečný odbor

Mgr. Marcela Janštová