Pedagogický zbor

Hudobný odbor

Bc. Eva Ticháková – klavír, chrámová hudba, HN
Mgr.Marta Látková – klavír, keyboard
PhDr.František Mihály – dychové nástroje, HN
Mária Šufliarska – klavír
Mgr.Terézia Kelementová – klavír, HN, zborový spev, EP Breznička
Viera Kováčová – husle
Zoltán Kelemen-klavír, keyboard, akordeón
Otto Nagy – gitara,el. gitara, kapela
Bc. Želmíra Sujová – spev, zborový spev
Jozef Botoš – bicie nástroje
Mgr.Mária Vlasatá – klavír, chrámová hudba, spev, zborový spev
Katarína Acélová – klavír

Antónia Tomalová – klavír, EP Divín


Výtvarný odbor

Mgr.Eva Kurucová
Mgr.Eva Dvorská

Literárno – dramatický odbor

Mgr.Terézia Kelementová
Bc. Želmíra Sujová