Cirkevná základná umelecká škola

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID -19, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 150 ods. 5 a § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje vedenie Cirkevnej základnej umeleckej školy na deň …

Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

  11.03.2020      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.      Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre …

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

09.03.2020      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov …

Deň otvorených dverí

4.marec bol dňom, kedy sa brány našich oboch škôl otvorili nielen pre našich žiakov a rodičov, ale aj pre všetkých zvedavcov a záujemcov. V popoludňajších hodinách si mohli návštevníci na vlastné oči pozrieť a hlavne vypočuť, ako trávime dni v našej ZUŠ- ke. Kto bol zvedavý, mohol nazrieť, ako sa …

Fašiangy v Harmónii

Dňa 19.02.2020 dostala naša škola pozvanie na fašiangovú veselicu do Domova dôchodcov- Harmónia. Pani riaditeľka Adamove nás v úvode privítala a koncert žiakov, spolu s ich učiteľmi, sa mohol začať. Príjemné melódie známych muzikálových piesní, skladby v podaní klavíra, huslí a akordeóna spestrili na malú chvíľu čas fašiangového popoludnia našim seniorom. Bolo …

Žihadielko

Detská fantázia je úžasná a nepozná hranice…. A o tom sme sa naozaj mohli presvedčiť 12.2. 2020 o 15.30 hod. v priestoroch CVČ, kde sa konala vernisáž a vyhlásenie výsledkov detskej výtvarnej súťaže Ihrisko “ŽIHADIELKO”,v ktorej aj naši žiaci boli úspešní. Väčšina z Vás určite postrehla, že aj Lučenec z …

Výrazný úspech Natálie Tokárovej na klavírnej súťaži v Salgótarjáne

V stredu 19. februára 2020 sa v maďarskom Salgótarjáne konal už 10. ročník klavírnej súťaže mladých Novohradčanov s podtitulom „In memoriam Váczi Gyula“. Organizátorom podujatia bola miestna Základná umelecká škola pod vedením pána riaditeľa Gyulu Kapiho. Na súťaži sa zúčastnilo celkom 44 žiakov v piatich kategóriách, zadelených podľa veku. Okrem domácich umeleckých škôl – …

Deň katolíckych učiteľov

“Ako krásne ste spievali” ozývalo sa 31. januára školským dvorom našej školy. Na sv. omši sa totiž pri príležitosti Dňa katolíckych učiteľov predstavil detský spevácky zbor  CZUŠ pod vedením  Mgr. Vlasatej. Ale do nosa im od pýchy nenapršalo. Veď spievali svojmu patrónovi- Don Boscovi. Učiteľom spravili radosť nielen spevom, ale …

LDO

Ak ste v štvrtok 24.1. išli okolo našej telocvične,mohli ste začuť všeličo. Zvieratká, sanitku,rozhovory a básne veselé i vážne. To všetko si totiž so svojou pani učiteľkou Sujovou pripravili pre svojich rodičov žiaci,ktorí navštevujú literárno-dramatický odbor. Po rozprávke o vlku a prasiatkach nasledovali krátke dialógy a poézia. A o tom,že …

Umenie a šport

Viete, že umenie patrí k športu, tak ako šport k umeniu? Na obe treba talent, odhodlanie, pevnú vôľu alebo snahu zdokonaľovať svoje zručnosti a schopnosti. Dievčatá z Cirkevnej ZUŠ pod vedením svojich p.učiteliek Dvorskej a Kurucovej svoje športové zručnosti a umeleckú kreativitu ukázali vo fitness Max v Lučenci. V Spinnig …