Cirkevná základná umelecká škola

Naša ZUŠ-ka hľadá logo!

Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci, T. G. Masaryka 9, vyhlasuje ŠKOLSKÚ VÝTVARNÚ SÚŤAŽ    „LOGO ŠKOLY CZUŠ“     Čo je logo? Logo je značka, grafický symbol firmy, podniku, organizácie, inštitúcie, školy, ktorý je prevažne tvorený grafickými technikami od maľby až po počítačové spracovanie.   Kto sa môže do …

Oznam pre budúcich umelcov

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej umeleckej školy oznamuje všetkým záujemcov o štúdium v školskom roku 2020/2021, že prihlášku do základnej umeleckej školy si môžu stiahnuť na stránke školy v sekcii Dokumenty. Následne prosíme, aby ju do 15. júna 2020 poštou alebo elektronicky doručili na adresu školy. Prijímacie skúšky sa uskutočnia od 24.08. …

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

 Vážení rodičia! Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. …

Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

Na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID -19, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 150 ods. 5 a § 3 ods. 10 Vyhlášky č. 231/2009 o podrobnostiach o organizácii školského roka, udeľuje vedenie Cirkevnej základnej umeleckej školy na deň …

Ministerstvo školstva vydalo tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

  11.03.2020      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.      Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre …

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

09.03.2020      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov …

Deň otvorených dverí

4.marec bol dňom, kedy sa brány našich oboch škôl otvorili nielen pre našich žiakov a rodičov, ale aj pre všetkých zvedavcov a záujemcov. V popoludňajších hodinách si mohli návštevníci na vlastné oči pozrieť a hlavne vypočuť, ako trávime dni v našej ZUŠ- ke. Kto bol zvedavý, mohol nazrieť, ako sa …

Fašiangy v Harmónii

Dňa 19.02.2020 dostala naša škola pozvanie na fašiangovú veselicu do Domova dôchodcov- Harmónia. Pani riaditeľka Adamove nás v úvode privítala a koncert žiakov, spolu s ich učiteľmi, sa mohol začať. Príjemné melódie známych muzikálových piesní, skladby v podaní klavíra, huslí a akordeóna spestrili na malú chvíľu čas fašiangového popoludnia našim seniorom. Bolo …

Žihadielko

Detská fantázia je úžasná a nepozná hranice…. A o tom sme sa naozaj mohli presvedčiť 12.2. 2020 o 15.30 hod. v priestoroch CVČ, kde sa konala vernisáž a vyhlásenie výsledkov detskej výtvarnej súťaže Ihrisko “ŽIHADIELKO”,v ktorej aj naši žiaci boli úspešní. Väčšina z Vás určite postrehla, že aj Lučenec z …