Cirkevná základná umelecká škola

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia! Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 05.01.2021 Vám oznamujeme, že od 11.01.2021 bude po vianočných prázdninách vyučovanie  na Cirkevnej základnej umeleckej škole pokračovať aj naďalej dištančnou formou. Opätovný nástup prezenčného vyučovania bude prispôsobený aktuálnej epidemiologickej situácii a opatreniam, budete o ňom informovaní triednymi učiteľmi a na stránkach …

Vianočné prianie

Milí naši žiaci, rodičia a priatelia! Nastal opäť zázračný čas Vianoc. My všetci Vám zo srdca prajeme, nech ho prežijete v “bubline” svojich najdrahších a nech je plný radosti, pokoja a lásky. Zároveň sa Vám všetkým chceme poďakovať za podporu, ktorú ste nám prejavili v roku 2020. Umenie je magické. …

Oznámenie pre rodičov

Vážení rodičia! Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 Vám oznamujeme, že Cirkevná základná umelecká škola s účinnosťou od 26. októbra 2020 prerušuje školské vzdelávanie prezenčnou formou. Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančne. O konkrétnych formách a online rozvrhu Vám poskytnú informácie Vaši triedni učitelia.  Jesenné prázdniny sa v nadväznosti …

Oznam o prerušení skupinového vyučovania

Vážení rodičia! Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020, vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní …

Informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci!   Prázdninový čas sa skončil a my všetci sa tešíme, že sa opäť stretneme v našej škole.  Vzhľadom na ešte stále pretrvávajúcu situáciu s COVID 19 a aktuálne opatrenia, školský rok 2020/2021 začneme 2. septembra bez svätej omše a oficiálneho, spoločného zahájenia. Žiaci budú v období 2.-4.9.2020 kontaktovať svojich vyučujúcich a individuálne si …

Hľadáme posilu

Do nášho kolektívu hľadáme posilu v podobe kolegu- učiteľa hry na klavír. Požadujeme pedagogické vzdelanie, pozitívny prístup k k deťom, organizačné a komunikačné zručnosti, flexibilitu a ochotu vzdelávať sa a pracovať na ďalšom sebarozvoji. Každá forma kreativity je vítaná. Vzdelanie V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch …

Budeme tancovať!

Od septembra 2020 otvárame na našej škole nový odbor- folklórny tanec. Ak máte záujem o toto štúdium, kontaktujte nás ohľadom prihlášok na t.č. 0917 527 468 alebo na adrese cirkevnaumelecka@gmail.com. Tešíme sa na Vás!

Organizácia vyučovania od 15.06.2020

Na základe  Rozhodnutia ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času s účinnosťou od 15.6.2020 Vám s radosťou oznamujeme, že zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava rozhodol o otvorení Cirkevnej základnej umeleckej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti k 15. júnu 2020.  Škola opätovne …

Dôležitý oznam!

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci v súvislosti s Rozhodnutím ministra školstva o obnovení školského vyučovania zo dňa 28.05.2020 oznamuje, že po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých okolností a možností, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava ako zriaďovateľ rozhodla, že Cirkevná základná umelecká škola v Lučenci zostáva naďalej …