Cirkevná základná umelecká škola

Obnovenie individuálneho vyučovania

Cirkevná základná umelecká škola oznamuje rodičom a žiakom, že dňom 26. apríla 2021 obnovuje  prezenčné vyučovanie individuálnych odborov (okrem predmetov spev a hra na dychové nástroje) vo všetkých ročníkoch štúdia. Podmienkou pre prezenčné vyučovanie je : v prípade žiakov vo veku 1. stupňa : čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívnom …

Modernejšie učebne pre našich malých- veľkých umelcov vďaka projektu Renovabis

  Žijeme v dobe, ktorá na nás kladie rôzne, veľakrát nečakané požiadavky.  A aj vďaka momentálnej covidovej situácii si v našej Cirkevnej základnej umeleckej škole čoraz viac uvedomujeme, že hoci umenie  je darom od Pána a vecou hlavne srdca a vytrvalosti, technika nám aj v tejto oblasti môže veľmi výrazne …

Marec bol mesiacom knihy aj u nás

Marec sa nazýva aj mesiacom kníh. Určite ste už o tom veľakrát počuli, ale viete, prečo je to vlastne tak? Možno ste sa nad tým nikdy nezamýšľali, ale čítanie nebolo vždy také samozrejmé, ako je dnes. V terajšej dobe ho považujeme za základnú- nevyhnutnú znalosť- veď už malým prváčikom sa …

Súťaž v umeleckom prednese

Umelecký prednes bol už v dávnych dobách na našom území súčasťou školskej prípravy, sprevádzal spoločenské, kultúrne aj rodinné udalosti (rozlúčka so zosnulými) nielen vyšších a intelektuálnych vrstiev. Prvý záznam o verejnom prednese máme z roku 1594 z Kláštora pod Znievom. V časoch národného obrodenia bernolákovci a štúrovci recitovali na rôznych …

Obnovenie individuálneho vyučovania

Vážení rodičia! Na základe rozhodnutí ministra školstva a zriaďovateľa, Cirkevná základná umelecká škola dňom 08. 02. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov vo veku 1.-4. ročníka ZŠ v individuálnej forme štúdia okrem predmetov spev a hra na dychové nástroje.  Výučba starších žiakov a skupinové vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a …

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia! Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 05.01.2021 Vám oznamujeme, že od 11.01.2021 bude po vianočných prázdninách vyučovanie  na Cirkevnej základnej umeleckej škole pokračovať aj naďalej dištančnou formou. Opätovný nástup prezenčného vyučovania bude prispôsobený aktuálnej epidemiologickej situácii a opatreniam, budete o ňom informovaní triednymi učiteľmi a na stránkach …

Vianočné prianie

Milí naši žiaci, rodičia a priatelia! Nastal opäť zázračný čas Vianoc. My všetci Vám zo srdca prajeme, nech ho prežijete v “bubline” svojich najdrahších a nech je plný radosti, pokoja a lásky. Zároveň sa Vám všetkým chceme poďakovať za podporu, ktorú ste nám prejavili v roku 2020. Umenie je magické. …

Oznámenie pre rodičov

Vážení rodičia! Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 23.10.2020 Vám oznamujeme, že Cirkevná základná umelecká škola s účinnosťou od 26. októbra 2020 prerušuje školské vzdelávanie prezenčnou formou. Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančne. O konkrétnych formách a online rozvrhu Vám poskytnú informácie Vaši triedni učitelia.  Jesenné prázdniny sa v nadväznosti …