Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci oznamuje, že v zmysle paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udeľuje žiakom v dňoch 22. a 23.06.2023 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Vyučovanie bude pokračovať  od 26.06.2023.