Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia,

v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) Vám oznamujeme, že riaditeľka Cirkevnej základnej umeleckej školy v Lučenci udeľuje žiakom školy dňa 22. 12. 2022(štvrtok)

riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách 09.01.2023.