CZUŠ úspešná na Detskej improlige!

CZUŠ úspešná na Detskej improlige!

 

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci pripravilo obľúbenú súťaž pre žiakov LDO
a žiakov divadelných krúžkov: Detskú improligu. Veľkí, ale aj mladší žiaci a žiačky
našej CZUŠ, odbor LDO nemohli na improlige chýbať!
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a aj keď neplánovane, improvizáciu si chceli vyskúšať aj
mladšie dievčatá. S divadlom síce len začínajú, avšak reprezentovali nás s hrdosťou a svoje
vystúpenie si užili.
Starším skupinám sa darilo nadmieru. Aj keď sa na hodinách spoločne “hráme” a
improvizujeme, takýto výsledok sme nečakali. Z troch udelených cien sme obsadili dve! Prvé
a tretie miesto! A vlastne to nie je všetko. Odbornej porote sa výkon Martinky Babicovej
(elokované pracovisko v Brezničke) páčil tak veľmi, že sa rozhodli udeliť špeciálnu cenu:
Cenu za herecký výkon. 
Všetkým výhercom srdečne gratulujeme! Ale gratulujeme aj všetkým zúčastneným. Ako sa
hovorí, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. A my sme sa aktívne zapojili, užili si
možnosť byť na scéne, tvoriť, hrať sa, improvizovať 🙂 Naplnení
zážitkami a pozitívnou energiou sme sa s úsmevmi na tvárach vracali do NAŠEJ CZUŠ!
Tešíme sa na ďalšie vystúpenia.

PS: Ďakujeme Novohradskému osvetovému stredisku za pozvanie.