Koncert a sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Cecílie

Koncert a sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Cecílie

22. november už tradične patrí sviatku svätej Cecílie. Naša CZUŠ si aj tento rok vzácny sviatok Patrónky všetkých hudobníkov, hudby a obzvlášť cirkevnej hudby, pripomenula v spolupráci s Farnosťou Lučenec – Rúbanisko v Kostole Krista Kráľa na Rúbanisku. 

 

Svätá Cecília žila v 3.storočí nášho letopočtu a pochádzala z poprednej rímskej rodiny. Keď vyrástla na krásnu mladú ženu, rodičia jej vybrali bohatého ženícha, ktorý však pochádzal z pohanskej rodiny. Dievčina najprv nechcela súhlasiť s vydajom, lebo si chcela zachovať čistotu duše i tela, no keď v modlitbe zverila svoje trápenie Bohu, dostala vnuknutie, aby splnila vôľu rodičov. Zatiaľ čo na bohatej svadobnej hostine zneli tóny hudobných nástrojov, Cecília vo svojom srdci spievala Bohu – táto pasáž mučeníckych aktov, ktoré opisujú sväticin svadobný deň, bola príčinou toho, že svätej Cecílii prisúdili patronát nad hudobníkmi a výrobcami hudobných nástrojov.

 

Povýšenie Cecílie na sväticu hudby v 15. storočí sa spájalo s tým, že sa jej menom začali zaštiťovať hudobné spoločnosti, či akadémie, bratstvá a ďalšie inštitúcie. Tento trend pochádzal z Flanderska a Brabantska a rýchlo sa šíril po celej Európe. V neskorej renesancii sa pri príležitosti osláv dňa svätej Cecílie vyhlasovali súťaže pre skladateľov. Slávnosťou svätej Cecílie sa preslávili mestá ako Rím, Paríž, Londýn či Viedeň. Komponovali sa motetá, ódy, oratóriá do súťaže sa zapájali mnohí prominentní skladatelia ako napríklad Giovanni Pierluigi da Palestrina, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn či Franz Liszt.

 

Naši žiaci CZUŠ pripravili nádherný program venovaný svätej Cecílii. 

V programe vystúpili:

  • Danielka Kočišová z triedy p. uč. M. Látkovej,

  • Laura Karbánková z triedy p. uč. M. Látkovej,

  • Kamilka Acélová z triedy  p. uč. F. Mihálya,

  • Rozália Farkašová z triedy p. uč. F. Mihálya,

  • Denis Frečka z triedy p. uč. O. Nagya,

  • Timotej Gembický z triedy p. uč. M. Šufliarskej spolu so svojou pani učiteľkou 🙂

Klavírny sprievod: p. uč. Eva Ticháková

Sprievodným slovom sprevádzala p. uč. Katarína Smaczna Feješová

Súčasťou koncertu bola aj veľmi pekná prezentácia prác výtvarného odboru žiakov z tried p. uč. E. Garaj Kurucovej a E. Dvorskej.

V závere koncertu sa správca farnosti páter František Honíšek, CM poďakoval riaditeľstvu Cirkevnej ZUŠ, všetkým učiteľom i žiakom, ktorí sa pričinili o jeho veľmi pekný a dôstojný priebeh.