Vystúpenie pre Klub dôchodcov a DSS Harmónia

Vystúpenie pre Klub dôchodcov a DSS Harmónia

Aj v tomto roku si naša umelecká škola spomenula na starších obyvateľov nášho mesta.

Pri tejto príležitosti sme prichystali a predviedli svoje milé vystúpenie.
Ďakujeme za možnosť Klubu dôchodcov a Zariadení sociálnych služieb Harmónia
a za návštevu pani primátorke Alexandre Pivkovej.
V neposlednom rade patrí veľká vďaka aj našim žiakom za skvelý výkon!