Našim drahým starkým

Našim drahým starkým

Máme pre vás básničku, ozaj iba maličkú,
A my sme vám starkí milí, krátky program pripravili.
Pretože vás radi máme, spoločne vám zaspievame.
To boli úvodné slová programu pripraveného pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V živote
človeka sú okamihy, keď si viac ako inokedy uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň
života. Aj naši žiaci Literárno-dramatického odboru, elokovaného pracoviska v Brezničke si
pripomenuli tento sviatok a pozdravili svojich seniorov.
Atmosféra v sále bola príjemná, dojemné texty sa miešali s vtipmi či zábavnými pesničkami
sólistov a detského zboru.
Vtipy našich chlapcov rozosmiali asi každého:

Príde vnúčik za babičkou a pýta sa: Babi? A máš ešte zuby?
Nie, zlatinko, už dávno nie… Tak mi postráž cukríky ��

Nielen starí rodičia ale aj samotné decká si vystúpenie skutočne užívali. Pani učiteľky Mgr.
art. Katarína Smaczna a Mgr. Tereza Kelementová si na príprave programu dali záležať. A
program pohladil každú dušu.

Kvapka času je vzácny drahokam na ľudskej dlani. Na
dlaniach našich starkých sa jagajú tisíce drahokamov. A my sme s úctou pohladili ich vrásky
našim programom. Ich životnému dielu sme vzdali česť a vyslovili úprimné: Ďakujeme.