Prezentácia knihy  „Výnimočné osobnosti Novohradu“ v Mestskej  knižnici vo Fiľakove

Prezentácia knihy „Výnimočné osobnosti Novohradu“ v Mestskej knižnici vo Fiľakove

Náš kolega pán učiteľ František Mihály prezentoval svoju novú knihu „Výnimočné osobnosti Novohradu“ v štvrtok 22. 9. 2022 v Mestskej knižnici vo Fiľakove. Besedu s autorom pripravila a viedla pani Katarína Nagyová, vedúca knižnice. Kultúrny program zabezpečovali  pani učiteľka Katarína Botošová (spev) a pán učiteľ Zoltán Kelemen (akordeón). Na podujatí sa zúčastnili záujemcovia o regionálnu literatúru a prišiel osobne aj primátor Fiľakova pán Attila Agócs. Po ukončení besedy nasledovala voľná diskusia s autorom a celkom na záver pán Mihály svoju novú knihu prítomným aj podpísal.. Bolo to príjemné popoludnie, ďakujeme za pozvanie.