Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy, T. G. Masaryka 9, 98401 Lučenec.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky sú dostupné v prílohe.

výberové konanie – CZUŠ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *