Obnovenie prezenčného vyučovania vo všetkých odboroch

Obnovenie prezenčného vyučovania vo všetkých odboroch

    S radosťou  oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, že na základe zaradenia okresu Lučenec do I. stupňa varovania Covid automatu pre školy a školské zariadenia,

dňom 10.05.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých (už aj skupinových) odboroch a predmetoch.

Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Toto Vyhlásenie je potrebné predkladať po každej neprítomnosti žiaka na vyučovaní, v trvaní 3 a viac dní (vrátane sviatkov a víkendov).

Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu, v prípade otázok kontaktujte svojich triednych učiteľov.

Tešíme sa na opätovné stretnutie! 

Vyhlásenie zákonného zástupcu a neplnoletého žiaka od 10.5.2021

Vyhlásenie plnoletý žiak od 10.5.2021