Modernejšie učebne pre našich malých- veľkých umelcov vďaka projektu Renovabis

Modernejšie učebne pre našich malých- veľkých umelcov vďaka projektu Renovabis

 

Žijeme v dobe, ktorá na nás kladie rôzne, veľakrát nečakané požiadavky.  A aj vďaka momentálnej covidovej situácii si v našej Cirkevnej základnej umeleckej škole čoraz viac uvedomujeme, že hoci umenie  je darom od Pána a vecou hlavne srdca a vytrvalosti, technika nám aj v tejto oblasti môže veľmi výrazne pomáhať. Preto sme sa s radosťou zapojili do grantového programu pre cirkevné školy s názvom Renovabis a v rámci projektu ” Modernizácia a digitalizácia učební v oblasti umeleckého vzdelávania”, sme získané finančné prostriedky použili na zveľadenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu vo všetkých vyučovacích odboroch.

Pre našich výtvarníkov sme ateliér obohatili o nové, polohovacie písacie stoly, ktoré veľkosťou a vlastnosťami výklopnej dosky a pracovného priestoru poskytnú žiakom nové možnosti práce a tvorby. Na zdokonaľovanie v technických zručnostiach a na oživenie výučby formou rôznych inšpirácií vo výtvarnom a digitálnom umení im budú slúžiť aj nové tablety.

Pre hudobný a literárno-dramatický odbor sú zas k dispozícii nové notebooky, vďaka ktorým budú pedagógovia schopní využívať rôzne notačné, hudobné a iné inšpiratívne softvéry. Určite budú veľkou pomocou aj počas terajšej dištančnej výučby.

Ostáva nám už len veriť, že čoskoro sa brány našej školy opäť pre všetkých otvoria a zo všetkých týchto noviniek sa budeme tešiť v zdraví, spoločne s našimi žiakmi!

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *