Súťaž v umeleckom prednese

Súťaž v umeleckom prednese

Umelecký prednes bol už v dávnych dobách na našom území súčasťou školskej prípravy, sprevádzal spoločenské, kultúrne aj rodinné udalosti (rozlúčka so zosnulými) nielen vyšších a intelektuálnych vrstiev. Prvý záznam o verejnom prednese máme z roku 1594 z Kláštora pod Znievom. V časoch národného obrodenia bernolákovci a štúrovci recitovali na rôznych stretnutiach, prednes sa pestoval v krúžkoch Jednoty mládeže slovenskej. Šíriteľkou prednesu bola na svojich podujatiach od svojho vzniku Matica slovenská, ktorá neskôr zorganizovala spolu s Ústredím slovenských ochotníckych divadiel aj prvé celoslovenské recitačné preteky v Martine v rokoch 1928 – 1929. Po 2. svetovej vojne vznikla najmasovejšia recitačná súťaž – Hviezdoslavov Kubín. 

Preto nás veľmi teší, že aj my sme mali možnosť zapojiť sa do podobnej súťaže , ktorá sa zameriava na umelecký prednes.

Súťaž prebiehala v týždni od 22.02.2021 do 26.02.2021 online formou. Podmienkou bolo poslať videonahrávku prednesu poézie, prózy alebo monológu. Cieľom bolo motivovať a viesť žiakov k umeniu prednesu, nakoľko tento druh prejavu už pomaly zaniká. 

Za pomoci láskavých rodičov našich žiakov sme natočili súťažné videá a poslali sme ich do ZUŠ Poltár, ktorá túto súťaž organizovala. Zapojiť sa mohol celý okres, takže sme neváhali a prihlásilo sa 5 detí s nasledovným programom :

  1. Janka Smolíková 2.roč odbor LDO ( próza ,, Prečo pravda lieta po svete“)
  2. Viktória Jurášková 3.roč odbor LDO (poézia ,, Kvetinárka“)
  3. Filip Korim 1.roč odbor LDO (monológ ,, Malý princ“ – pilot)
  4. Natália Tokárová 5.roč odbor LDO (próza ,, Dievčatko z veže“)
  5. Alica Bartková 5.roč odbor LDO (próza ,, Predavač balónov“)

 Vyhodnotenie prebehlo 03.03.2021 v priestoroch ZUŠ v Poltári. Naši žiaci sa umiestnili v striebornom a zlatom pásme.

Všetkým srdečne blahoželáme!

(ŽK)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *