Obnovenie individuálneho vyučovania

Obnovenie individuálneho vyučovania

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutí ministra školstva a zriaďovateľa, Cirkevná základná umelecká škola

dňom 08. 02. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov vo veku 1.-4. ročníka ZŠ v individuálnej forme štúdia okrem predmetov spev a hra na dychové nástroje. 

Výučba starších žiakov a skupinové vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore bude naďalej prebiehať dištančnou formou. 

Podmienkou pre opätovný nástup je Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívnom teste na ochorenie COVID 19 jedného zákonného zástupcu dieťaťa (nie staršie ako 7 dní).

 

Bc. Eva Ticháková, DiS. art.

riaditeľka školy

Zákonný zástupca – Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

 

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *