Rozhodnutie o otvorení Cirkevnej základnej umeleckej školy II.