Organizácia vyučovania od 15.06.2020

Organizácia vyučovania od 15.06.2020

Na základe

 Rozhodnutia ministra o otváraní škôl, školských zariadení a centier voľného času s účinnosťou od 15.6.2020

Vám s radosťou oznamujeme, že zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, 048 01 Rožňava rozhodol o otvorení Cirkevnej základnej umeleckej školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti k 15. júnu 2020.

 Škola opätovne spúšťa prevádzku prezenčnou formou vyučovania v individuálnej aj skupinovej forme výučby.

Žiaci, ktorí neprejavili záujem o prezenčné štúdium, naďalej pokračujú online formou vyučovania.

Výučba na elokovaných pracoviskách v Brezničke a v Divíne naďalej pokračuje dištančnou formou.

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky

Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *